Las Łagiewnicki
ZIELONE PŁUCA ŁODZI
Ochrona przyrody

W celu spopularyzowania Lasu Łagiewnickiego, a jednocześnie z myślą o ochronie przed "zadeptaniem", począwszy od roku 1965 wytyczono wiele szlaków pieszych i rowerowych, ścieżki przyrodniczo-leśne oraz umieszczono w wielu miejscach tablice informujące o walorach i historii danego miejsca.
W 1996 r. z części lasu utworzono rezerwat przyrody Las Łagiewnicki o powierzchni 69,85 ha. Głównym przedmiotem ochrony jest kompleks naturalnych fitocenoz różnorodnych postaci grądu i dąbrowy świetlistej. 31 grudnia 1996 r. prawie cały kompleks wszedł w skład Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich rozciągającego się pomiędzy Łodzią, Strykowem i Brzezinami.

Po prawej stronie widzimy logo parku krajobrazowego wzniesień łódzkich

Darmowe strony www dla każdego