Las Łagiewnicki
ZIELONE PŁUCA ŁODZI

Klasztor i kościół franciszkanów 

Klasztor franciszkanów w Łodzi – Łagiewniki – franciszkański klasztor katolicki w Łodzi, należący do warszawskiej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.
Kapliczka św. Antoniego przy klasztorze
Fundacja

Franciszkański klasztor w łódzkich Łagiewnikach został erygowany 18 marca 1681 roku w wyniku wieloletnich starań braci i rodziny Żeleskich. 29 sierpnia 1683 roku odbyła się uroczystość konsekrowania nowo wybudowanego drewnianego kościoła pw. św. Antoniego i przylegającego do niego klasztoru. Aktu tego dokonał sekretarz króla Jana III biskup Piotr Paweł Mieszkowski herbu Odrowąż.
W 1701 roku ojciec Adrian Pędzikowski rozpoczął budowę istniejącego do dziś murowanego kościoła. Dzięki wsparciu finansowemu olbrzymiej liczby fundatorów oraz działalności egzorcysty, błogosławionego o. Rafała Chylińskiego, ukończono budowę kościoła. 16 maja 1726 roku świątynia została uroczyście konsekrowana przez prymasa Teodora Potockiego. Budowę klasztoru ukończono ostatecznie w 1746 roku.
Po powstaniu styczniowym klasztor uległ likwidacji (8 listopada 1864), a na zakonników spadły carskie represje. W budynku klasztornym umieszczono m.in. szkołę i dom dla biedoty. Zakonnicy odzyskali go dopiero po 54 latach.
W okresie okupacji niemieckiej znajdowały się tam wojskowe warsztaty samochodowe i szkoła niemiecka. W 1941 roku rozebrano pobliskie kapliczki: św. Walentego, Matki Boskiej Anielskiej, oraz oryginalny Domek O. Rafała. Dwa lata później ten sam los podzieliła największa z łagiewnickich kapliczek, pw. Przemienienia Pańskiego. Pod koniec wojny kościół i klasztor sprofanowano.

Festiwal Muzyki w Starym Klasztorze

Festiwal Muzyki w Starym Klasztorze odbywa się w okresie czerwiec-sierpień w barokowym wnętrzu Kościoła św. Antoniego (Klasztor oo. Franciszkanów w Łodzi) w Łagiewnikach w Łodzi. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1988 r. Jest to impreza doroczna, organizowana przez Łódzkie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego. Dyrektor artystyczny - prof. Mirosław Pietkiewicz. Patronem i donatorem festiwalu jest Urząd Miasta Łodzi.

Źródło- Wikipedia

Darmowe strony www dla każdego