Las Łagiewnicki
ZIELONE PŁUCA ŁODZI
Centrum Leczenia Chorób Płuc

W roku 1946 uwzględniając korzystne warunki klimatyczne oddano w Łagiewnikach (w dawnym pałacu Heinzla) Sanatorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci. Kilka lat później przy ul. Okólnej rozpoczęto budowę nowych pawilonów w celu utworzenia szpitala. 1 stycznia 1966 r. placówka formalnie zaczęła pracować jako Szpital Chorób Płuc w oparciu o uchwałę Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Rady Narodowej miasta Łodzi z dnia 20 grudnia 1965 r. Skoncentrowano w nim wszystkie miejskie oddziały leczenia chorób płuc, kliniki akademii medycznych oraz włączono do niego Klinikę Ftyzjatryczną Studium Doskonalenia Lekarzy. Zasadniczym celem działalności szpitala miało być diagnozowanie, leczenie gruźlicy oraz innych chorób płuc.

Źródło-Wikipedia

Darmowe strony www dla każdego